PRAVO NA ODUSTAJANJE / POVRAĆAJ ROBE

Kupac ima pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

U slučaju odustanka od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod nekorišćen, neoštećen i u originalnoj ambalaži.

Kontaktirajte nas pozivanjem na kontakt telefon 062/8616-047 ili na  e-mail adresu: info@montesorisvet.com . Naši operateri će vam tražiti informaciju o artiklima koje želite da vratite i broju porudžbine, posle čega će vam stići e-mail sa detaljnim uputstvima za dalje postupanje, kao i sa dokumentom, tj. izjavom. Izjavu je potrebno da odštampate, popunite podatke koji nedostaju, potpišete, priložite račun  i pošaljete nam zajedno sa proizvodom.

NAPOMENA: Da bi ste ostvarili pravo na povraćaj proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, i uz njih mora biti priložen originalni račun i obrazac – izjava o odustanku od ugovora (koji ćete dobiti na mejl).

Po prijemu proizvoda, utvrdićemo  da li je proizvod ispravan i neoštećen i kupac će biti obavešten o tome putem e-mejla.  Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom.

Ukoliko se utvrdi da je proizvod nekorišćen, neoštećen i u originalnoj amabalaži, obavezujemo se da ćemo  po prijemu robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu.
Povraćaj novca se vrši uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Troškove vraćanja robe snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.