REKLAMACIJE

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira vizuelno proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@montesorisvet.com i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket ili nas pozovete na telefon 062/8616-047. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara poručenoj, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, kontaktirate.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite.

Ukoliko je proizvod ispravan ali potrošač želi, iz nekog razloga, da odustane od ugovora i proizvod vrati, to može uraditi u roku od 14 dana od momenta kada je isti njemu uručen. U tom slučaju potrošač ima pravo na povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, ali troškove povraćaja kupljene robe snosi direktno kupac.

Potrošač nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na proizvodu nastao njegovom krivicom, fizičko-hemijska oštećenja pri upotrebi proizvoda ili nepravilnim održavanjem robe.

PRIJAVA REKLAMACIJE

Za prijavu reklamacije potrebno je da na e-mail na info@montesorisvet.com  pošaljete sledeće podatke:
– vaše ime i prezime
– broj porudžbenice
– račun ili drugi dokaz o kupovini robe kod nas
– razlog reklamacije
– kontakt telefon

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim ili telefonskim putem, odgovorićemo vam na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijema iste.

Prilikom rešenja Reklamacije, ukoliko je prihvaćena, u zavisnosti od dogovora, može vam biti odobrena:
1. Popravka ili zamena nekog dela
2. Zamena za isti proizvod
3. Zamena za drugi proizvod
4. Povrat novca

Prilikom evidendiranja Vaše Reklamacije, na mail će Vam biti poslata Dokumentacija vezano za povrat robe koju reklamirate. U pitanju su dokumenta POVRATNICE ili dokumentacija za POVRAT NOVCA koja će se u našem sistemu voditi pod određenim rednim brojem. U obavezi ste da navedenu dokumentaciju ištampate, popunite, spakujete sa računom ili drugim dokazom o kupovini  i robom koju reklamirate. Kada nam  se pošiljka sa reklamiranom robom vrati, ukoliko je reklamacija odobrena i opravdana, biće Vam  odgovoreno u skladu sa Vašim zahtevom za rešenje reklamacije.

Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste sa uslovima reklamacije.